Skip to Main Content

TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ (OER)

Trang thông tin cung cấp nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, được xuất bản bởi các trường đại học danh tiếng trên thế giới nhằm phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập tại các trường đại học ở Việt Nam.

Các loại giấy phép xuất bản mở

Nguồn TNGDM thường được cấp phép mở theo Giấy phép Creative Commons (CC).

Có 6 loại giấy phép theo dạng này:

  •  Ghi công (BY): Đây là yêu cầu bắt buộc trong tất cả các loại giấy phép CC. Giấy phép loại này cho phép người sử dụng sao chép, chỉnh sửa, pha trộn và chia sẻ nội dung tác phẩm gốc cho cả mục đích phi lợi nhuận lẫn thương mại, miễn là phải thừa nhận sự ghi công theo yêu cầu của tác giả.
  •  Ghi công (BY)-Chia sẻ tương tự (SA)Bao gồm tất cả các quyền như Giấy phép Ghi công nhưng yêu cầu tác phẩm phái sinh phải được cấp phép theo những điều kiện giống như trong tác phẩm gốc.
  •  Ghi công (BY)- Không phái sinh (ND)Chỉ cho phép sao chụp, chia sẻ tác phẩm ở dạng nguyên vẹn (không được thay đổi hình thức và nội dung tác phẩm gốc) cho mục đích phi lợi nhuận lẫn thương mại.
  •  Ghi công (BY) - Phi thương mại (NC)Chỉ cho phép người sử dụng sao chép, chỉnh sửa, pha trộn và chia sẻ nội dung tác phẩm gốc cho mục đích phi lợi nhuận.
  •  Ghi công (BY) - Phi thương mại (NC) - Chia sẻ tương tự (SA): Bao gồm tất cả các quyền như Giấy phép Ghi công (BY) - Chia sẻ tương tự (SA) nhưng giới hạn chỉ được sử dụng tác phẩm cho mục đích phi lợi nhuận.
  •  Ghi công (BY) - Phi thương mại (NC) - Không phái sinh (ND)Bao gồm tất cả các quyền như Giấy phép Ghi công (BY) - Không phái sinh (ND) nhưng giới hạn chỉ được sử dụng tác phẩm cho mục đích phi lợi nhuận.

Xem thêm tại trang sauhttps://creativecommons.org/licenses/

Lưu ý: Không phải tất cả các nguồn TNGDM đều sử dụng cùng một loại giấy phép, do đó người sử dụng cần phải kiểm tra các điều kiện trong giấy phép của nguồn TNGDM trước khi sử dụng để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định được ghi trong giấy phép đó.

Thông tin thêm về Giấy phép xuất bản mở

Bộ công cụ hướng dẫn cấp giấy phép xuất bản mở cho tài liệu

Open Education Licensing

Bộ tài liệu này do Đại học Công nghệ Swinburne (Úc) biên soạn với mục đích đưa ra những hướng dẫn và lời khuyên về việc sử dụng lại, chỉnh sửa, chia sẻ nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập mà không vi phạm các quy định về bản quyền tác giả, dựa trên thực tiễn áp dụng luật bản quyền của Úc.

Công cụ trên trang Creative Commons

Trang web cung cấp giao diện thận thiện, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí nhằm giúp bất kỳ người sử dụng nào cũng có thể tạo Giấy phép cấp quyền truy cập mở (CC) đến các loại tài liệu do mình tạo ra.

Tham khảo bài viết hướng dẫn thực hiện bằng tiếng Việt của TS. Lê Trung Nghĩa trên WikiHow.