Skip to Main Content

TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ (OER)

Trang thông tin cung cấp nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, được xuất bản bởi các trường đại học danh tiếng trên thế giới nhằm phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập tại các trường đại học ở Việt Nam.

Công cụ hỗ trợ cấp Giấy phép Creative Commons của RMIT

Đây là phần mềm hỗ trợ cấp phép Creative Commons do RMIT tùy chỉnh từ phần mềm gốc do Trường  WA SBCTC phát triển. Công cụ này cung cấp giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng. Truy cập tại đây

Công cụ có sẵn trên trang Creative Commons

Nhấn chuột vào đây để truy cập trang công cụ hỗ trợ lựa chọn và gắn giấy phép Truy cập mở (CC). Màn hình sau sẽ hiện ra:

Sau đó, nhấn chuột vào mục "Get started" ở ô dưới để liên kết đến trang các tùy chọn Giấy phép CC cho tài liệu. Màn hình sau sẽ xuất hiện:

Trong mục "License Features" (Các đặc tính của Giấy phép), sẽ có 02 câu hỏi:

- Allow adaptions of your work to be shared?: Có cho phép người khác thực hiện các thay đổi trong nội dung tác phẩm của bạn không?

- Allow commercial uses of your work? Có cho phép sử dụng tác phẩm của bạn cho mục đích thương mại không?

Dựa trên phần trả lời các câu hỏi này, công cụ sẽ hiển thị Giấy phép phù hợp với yêu cầu chia sẻ tác phẩm của bạn.

Hình bên dưới là Giấy phép được hiển thị dựa trên yêu cầu cho phép người dùng khác chỉnh sửa nội dung tác phẩm gốc nhưng không được sử dụng cho mục đích thương mại:

 

Người dùng chỉ việc sao chép Giấy phép trên và dán vào tác phẩm của mình là hoàn tất quá trình cấp phép theo Giấy phép CC. 

Người dùng nên tham khảo trang này về các điều kiện và trường hợp cấp Giấy phép CC hợp lệ trước khi gán Giấy phép CC cho tác phẩm của mình.

Nguồn: Các nội dung trên đây được dịch và chia sẻ theo Giấy phép CC-BY trên trang web tổ chức Creative Commons