Skip to Main Content

TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ (OER)

Trang thông tin cung cấp nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, được xuất bản bởi các trường đại học danh tiếng trên thế giới nhằm phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập tại các trường đại học ở Việt Nam.

Tại sao phải sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở?

Đối với giáo viên, nguồn TNGDM có thể giúp tăng cường nội dung và đa dạng hóa nguồn tài liệu đang được sử dụng trong khóa học. Đồng thời, nó giúp tiết kiệm chi phí mua sách giáo khoa (SGK) đắt tiền.

 

Đối với sinh viên, nguồn TNGDM tạo điều kiện cho họ có cơ hội tiếp cận được môi trường học tập số hóa đa dạng gồm SGK mở, tư liệu hình ảnh mở, khóa học mở và các công cụ tự đánh giá.

Người học có thể thu được nhiều lợi ích từ việc sử dụng nguồn TNGDM bởi vì:

 

  • Đây là nguồn tài nguyên học tập có chất lượng cao và dễ dàng cập nhật, chỉnh sửa.
  • Cơ hội kiểm nghiệm/ứng dụng kiến thức đã học trên phạm vi rộng hơn giới hạn của khóa học.
  • Hỗ trợ tự học, tự nghiên cứu cũng như các hình thức học nhóm, cộng tác với nhau.

Ngoài ra, nguồn TNGDM còn hỗ trợ người học có cơ hội sử dụng tài liệu học tập với chi phí thấp và khả năng truy cập linh hoạt (mọi nơi, mọi lúc), nhờ vậy, họ có thể tự học tại nhà. Đồng thời, người học có thể phát triển nhiều kĩ năng quan trọng trong môi trường học tập số như tìm kiếm, sử dụng, chỉnh sửa, tự tạo ra các tài liệu, quảng bá, kết nối...nguồn TNGDM đến cộng đồng rộng lớn hơn.

Xem thêm tại trang sau: https://www.jisc.ac.uk/guides/open-educational-resources/stakeholders-and-benefits

5 nguyên tắc sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở

Trong phạm vi của Giấy phép Creative Common (CC), có 5 yếu tố quan trọng cần chú ý khi sử dụng nguồn TNGDM:

  • Sử dụng lại: có thể sử dụng lại một phần hoặc toàn bộ tác phẩm gốc.
  • Giữ lại: có thể lưu trữ tác phẩm để tham khảo.
  • Biên tập lại: có thể chỉnh sửa hoặc thay thế một phần nội dung tác phẩm cho phù hợp với nhu cầu riêng.   
  • Pha trộn: có thể kết hợp nội dung của tác phẩm với các nội dung tương tự để tạo ra tác phẩm mới.
  • Phân phối lại: có thể chia sẻ nội dung tác phẩm với bất kỳ ai, theo bất cứ hình thức nào.

Hình BCOER Librarians CC 4.0  trích xuất từ BCcampus