Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Nguồn tài nguyên giáo dục truy cập mở

Cung cấp nguồn tài liệu hữu ích, được xuất bản dưới dạng truy cập mở bởi các trường đại học danh tiếng trên thế giới nhằm phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập tại các trường đại học ở Việt Nam.

Công nghệ sinh học

Bạn sẽ tìm thấy SGK và các tài liệu hữu ích khác về Công nghệ sinh học trong trang này.

Mục đích của trang chỉ dẫn này là cung cấp các nguồn tài liệu mà người dạy và người học có thể quan tâm và mong muốn sử dụng trong chương trình đào tạo tại trường. Danh sách các nguồn tài liệu ở đây sẽ được cập nhật thường xuyên, vì vậy chúng tôi luôn hoan nghênh bất kỳ phản hồi nào về những nguồn tài liệu này hoặc các đề xuất thêm những nội dung mới.

Sách giáo khoa

1. College Open Textbooks

Cung cấp một lượng lớn SGK về chủ đề Sinh học và Di truyền học bao gồm Sinh học đại cương, Vi sinh học, Di truyền học và các loại bệnh,...

Trang web này là một trong những nguồn ưu tiên để tìm kiếm và sử dụng SGK mở và các nguồn TNGDM khác. Nó bao gồm hơn 850 tựa sách được biên soạn phục vụ cho các trường trung cấp nhưng nó cũng phù hợp với các khóa học đại cương trong trường đại học. Nó cũng cung cấp 1 danh mục đầy đủ các liên kết đến những nguồn tài liệu ở các csdl trực tuyến khác; nguồn tài liệu chọn lọc (đã được thẩm định) và hỗ trợ các diễn đàn nghề nghiệp nơi tác giả có thể chia sẻ tài liệu với nhau. (Trích dẫn từ trang College Open Textbooks)

2. Open Textbook Library 

Cung cấp sách về các chủ đề như: Sinh học, Vi sinh, Sinh trắc học, Tế bào, Hóa sinh,...

Trang web này cung cấp SGK nhận được nguồn tài trợ để xuất bản và cho phép mọi người sử dụng, chia sẻ miễn phí. Các sách này đã được thẩm định chất lượng bởi các khoa/bộ môn ở nhiều trường đại học, cao đẳng. Người dùng có thể tải sách về miễn phí hoặc in ấn với chi phí thấp. Nguồn tài liệu này cũng được sử dụng ở các cơ sở giáo dục bậc cao, hoặc được kết nối vào các tổ chức học thuật hay các hội nghề nghiệp. (Trích dẫn từ trang Open Textbook Library )

Đề cương, Bài giảng và Tài liệu tham khảo

1. EdX - Cung cấp khóa học mở của các trường đại học hàng đầu trên thế giới

Gồm các chủ đề như: Quang tuyến, Sinh học người, Kĩ thuật y sinh, Di truyền học, Hóa sinh, Thử nghiệm lâm sàng,...

Edx là nền tảng học tập trực tuyến, nơi cung cấp các khóa học đại trà miễn phí, có chất lượng cao từ các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới cho người học ở mọi nơi. Hiện tại, EdX  cung cấp hàng nghìn khóa học về nhiều chủ đề đa dạng cho nhiều bậc học khác nhau. (Trích dẫn từ trang EdX)

2. TED - Diễn đàn chia sẻ các ý tưởng đột phá

Gồm các bài nói chuyện về các chủ đề như: Dược học, Giải phẫu, Kiểm tra DNA, Bí mật ẩn sau bộ não người, Hệ gen, Ung thư, Công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR,...

TED là 1 diễn đàn phi lợi nhuận đóng góp vào việc chia sẻ những ý tưởng mới dưới hình thức các bài diễn thuyết ngắn (khoảng 18 phút). TED là một cộng đồng toàn cầu chào đón tất cả mọi thành viên đến từ bất kỳ lĩnh vực và nền văn hóa nào muốn đạt được sự hiểu biết sâu hơn về thế giới xung quanh. Trang Ted.com đã xây dựng một csdl tập hợp kiến thức của các học giả uyên bác nhất trên thế giới và là nơi để những người tìm kiếm các ý tưởng đột phá. (Trích dẫn từ trang TED).

Kỷ yếu hội thảo, bài báo khoa học và luận văn, luận án

1. Kho dữ liệu nghiên cứu của Đại học RMIT

Gồm tài liệu nghiên cứu thuộc các lĩnh vực như: Công nghệ sinh học ứng dụng vào nông nghiệp, vào môi trường, vào công nghiệp, vào y tế,…(Trích dẫn từ trang RMIT)

2. Không gian học tập số của Trường đại học Nebraska - Lincoln

Gồm tài liệu nghiên cứu thuộc các lĩnh vực như: Sinh học; Công nghệ sinh học; Tin sinh học; Hóa sinh, Lý sinh và Sinh học cấu trúc; Tế bào và sinh học phát triển; Hệ sinh thái và sinh học tiến hóa; Công nghệ gen và hệ gen; Phòng thí nghiệm và nghiên cứu khoa học cơ bản,...(Trích dẫn từ trang Nebraska-Lincoln)