Skip to main content

Nguồn tài nguyên giáo dục truy cập mở

Cung cấp nguồn tài liệu hữu ích, được xuất bản dưới dạng truy cập mở bởi các trường đại học danh tiếng trên thế giới nhằm phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập tại các trường đại học ở Việt Nam.

Hướng dẫn tìm nguồn tài nguyên giáo dục mở trên trang này

  • Chọn chủ đề phù hợp với nhu cầu của bạn
  • Xem qua các nguồn TNGDM cung cấp sẵn trong mỗi chủ đề
  • Chọn nguồn phù hợp với nhu cầu của bạn và sử dụng các công cụ tìm kiếm được tích hợp sẵn trong mỗi nguồn để tìm kiếm hàng nghìn tài liệu được lưu trên đó.

Liên lạc với Thư viện nếu bạn cần hỗ trợ thêm

  • Thư viện RMIT tại Sài Gòn
    1.3.30, the Beanland Building
    Email: library@rmit.edu.vn
    ĐT: 08 3776 1319
  • Thư viện RMIT tại Hà Nội
    1.2.006, Handi Resco Building
    Email: hanoi.library@rmit.edu.vn
    ĐT: 04 3724 5920